Smart Automation Keeps you in control
About us
Smart Automation ApS logo

Om Smart Automation

Om os

Smart Automation er startet i 2009 af Peter Andersen.  Peter har gennem mere end 30år beskæftiget sig med salg, El-konstruktion, support og programmering af automatik.

Smart Automations værdigrundlag er at Importere og lagerføre intelligente Automatik komponenter, herunder HMI, PLC, IPC og SCADA Software. Vi sammensætter produkterne til løsninger og levere til tiden.   

Vores styrke er at vi lytter til kunders behov, analysere dem og præsenter ofte kunden for en ideel løsning baseret på de produkter vi forhandler.  

Vi ser det som en naturlighed at følge kunden helt til mål og hjælper gerne med support.

Vi laver ikke projekter i konkurrence med vores kunder men samarbejder i stedet. Dvs. vi kan gå ind og lave delprojekter som konsulenter hvor kunden har den fulde kontrol og projektansvar.

Vi har et stort og dybt kendskab til vores produkter og til vores leverandører. Vi er derfor tit en sparrings partner når det gælder test af  nye funktioner eller produkter der skal udvikles.

Hele Teamet bag Smart Automation tilstræber altid højeste kvalitet og ønsker at nå i mål sammen med kunden

Det er SMART AUTOMATION!

     

 

About Us

Smart Automation started in 2009 by Peter Andersen.  For more than 30years, Peter has been involved in sales, Electrical construction, support and programming of automation.

Smart Automation's value base is to import and store intelligent Automation components, including HMI, PLC, IPC and SCADA Software. We put together the products for solutions and deliver on time.

Our strength is that we listen to customers' needs, analyze them and often present the customer for an ideal solution based on the products we sell.

We see it as a naturality to follow the customer all the way to goal and are happy to help with support.

We don't do projects in competition with our customers but we work together instead. I.e. we can go in and create sub-projects as consultants where the customer has full control and project responsibility.

We have a great and deep knowledge of our products and of our suppliers. We are therefore often a sparring partner when it comes to testing new features or products to be developed.

The whole Smart Automation team always strives for the highest quality and wants to reach goals with the customer

It's SMART AUTOMATION!

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Acceptér